netiquette

Zkracená forma termínu "Net étiquette"

étiquette = franc. etiketa, pravidla společenského chovaní, souhrn společenských zvyklostí a norem chovaní.
net         = angl. síť, resp. potačová síť (s velkým "N" pak Net = Internet).
1. Nepoužiješ počítače ke škodě jiného a nebudeš zasahovat do souborů druhých. 
2. Nezveřejníš své heslo jiné osobě. 
3. Nepoužiješ počítače ke krádeži nebo pro křivé svědectví. 
4. Nepošleš nevyžádanou poštu (spam/junk mail). 
5. Nepřeposleš dál řetězovou poštu a nebudeš ani jinak síť zatěžovat zbytečně. 
6. Nepřeposleš osobní korespondenci bez dovolení autora. 
7. Neodešleš email bez výstižného uvedení čeho se dopis týká do "Věc:/Předmět:/Subject:". 
8. Neodešleš email s diakritikou, pokud si nejseš naprosto jistý/á/, že se příjemci zobrazí správně.
9. Neodešleš email, který není stručný a k věci. 
10. Nebudeš používat počítač jinak než způsoby s ohledem a respektem na ostatní.
Zde naleznete detailnější znění síťové etikety
http://jm.vse.cz/html/netiketa/

Zde naleznete nejdetailnější znění
ftp://ftp.eunet.cz/pub/nic/internic/rfc/rfc1855.txt
Valid html 4.01!